ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Δεδομένης της υποχρεωτικής συμμόρφωσης του σχεδιασμού των δομικών κατασκευών από χάλυβα βάσει Ευροκώδικα 3 και κατά συνέπεια της εφαρμογής του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ ISO1090, από την 1-07-2014 (ΥΑ6690/2012) καθίσταται δεσμευτική η σήμανση CE (European Confirmity) τόσο των δομικών υλικών όσο και των παραγόμενων δομικών μεταλλικών κατασκευών. Οι εν λόγω νομοθετικές δεσμεύσεις πέραν των άλλων προϋποθέτουν την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαμόρφωση χάλυβα από ανεξαρτητο και διαπιστευμένο φορέα αναφορικά με την ύπαρξη της απαιτούμενης ικανότητας και τεχνογνωσίας και σε συνάρτηση με την κατηγοριοποίηση των μεταλλικών κατασκευών σε Κλάσεις Εκτέλεσης (Execution Classes).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. κίνησε άμεσα τις απαιτούμενες για την πιστοποίησή της διαδικασιες βάσει ISO 1090 με αποτέλεσμα στην παρούσα φάση να κατέχει:

- Πιστοποιητικό Εργοστασιακού Ελέγχου Παραγωγής (Factory Production Control - FPC)

- Πιστοποιητικό Συγκολλήσεων

- Δήλωση Απόδοσης (Declaration of Performance DoP)

- In house Μηχανικό Συγκολλήσεων (Welding Coordinator)

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι τη θέση του Μηχανικού Συγκολλήσεων κατέχει ο συνδιαχειριστής της επιχείρησης, Mηχανολόγος Μηχανικός Msc Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ακολούθως επισυνάπτονται και τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

© Papadopoulos Organisation 2018 - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων HellasSITES