ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης εφαρμογής, μεταλλικών βιοτεχνικών ή βιομηχανικών κτιρίων πάσης χρήσεως, μεταλλικών κτιρίων HACCP, σύμμικτων κατοικίων και ειδικών μεταλλικών κατασκευών. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα μεταλλικά κτίρια παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση που απαιτούνται υψηλές αντοχές δομικών μερών, open space χώροι με μεγάλα διαστήματα μεταξύ υποστηλωμάτων και αυξημένη λειτουργικότητα του κτιρίου.

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο των εργασιών μας περιλαμβάνεται η εξ' ολοκλήρου ανέγερση του μεταλλικού σκελετού, η επικάλυψη στέγης και η πλαγιοκάλυψη των μεταλλικών φορέων με πάνελ πολυουρεθάνης, η τοποθέτηση βοηθητικών στοιχείων (μεταλλικών πορτών, ραμπών, εξωτερικών κουφωμάτων κλπ). Επιπλέον των ανωτέρω υπογραμμίζεται ότι διαθέτουμε εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατασκευή εγκαταστάσεων υγειονομικών προδιαγραφών και ειδικότερα στη διαμόρφωση και τοποθέτηση ψυκτικών θαλάμων (συντήρησης, κατάψυξης, ελεγχόμενης ατμόσφαιρας), ειδικών τεμαχίων, υγειονομικών γωνιών κλπ.

Η ευρεία τεχνογνωσία μας στις ειδικές απαιτήσεις διαμόρφωσης χάλυβα και η διεξοδική παρακολούθηση όλων των παραγωγικών διεργασιών στις εγκαταστάσεις μας, διασφαλίζουν ότι όλα τα μεταλλικά στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία και βαφή αποκτούν το μέγιστο των αντοχών τους τόσο σε μηχανικές καταπονήσεις όσο και στις καιρικές συνθήκες κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και περιστατικά οξείδωσης. Αναφορικά με τις απαιτούμενες τοιχοποιίες αυτές επιλέγονται με γνώμονα την επίτευξη βέλτιστης ηχομόνωσης/ θερμομόνωσης και μέγιστης δυνατής αντηλιακής προστασίας.   

Στις ακόλουθες φωτογραφίες παρουσιάζεται ενδεικτικά μέρος της διαδικασίας μη καταστροφικών ελέγχων συγκολλήσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης CE των παραγόμενων μεταλλικών στοιχείων.

 

© Papadopoulos Organisation 2018 - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων HellasSITES