ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ HACCP

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ HACCP

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση κτιρίων μέσω STRUCAD - Σύσταση λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων (fabrication drawings).

ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πιστοποίηση διαδικασίων μεταποίησης χάλυβα βάσει προτύπου EN 1090-2 - Διασφάλιση αξιοπιστίας συγκολλήσεων από διαπιστευμένο Συντονιστή Συγκολλήσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εκτεταμένη τεχνογνωσία του ειδικού αντικειμένου των μεταλλικών κατασκευών και η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας διασφαλίζει την άρτια υλοποίηση μεταλλικών κατασκευών ιδιαίτερων απαιτήσεων από άποψη μεγέθους, χρήσης, χωροθέτησης και λοιπών ειδικών συνθηκών. Το αντικείμενο δραστηριοποίησης της επιχείρησης εκτείνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: Σχεδιασμός και κατασκευή Βιομηχανικών κτιρίων Κτιρίων υγειονομικών προδιαγραφών (HACCP) Σύμμικτων κατοικιών (συνδυασμός χάλυβα-Ο/Σ) Ειδικών μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσης Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσμα και σημαντικά έργα που εκπονήθηκαν: Προπονητήριο ΠΡΟΜΗΘΕΑ στην Πάτρα Εγκαταστάσεις σούπερ μάρκετ ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ στο Κιάτο Εγκαταστάσεις ΚΡΗΤΙΚΟΣ-JUMBO στο 'Aργος Συσκευαστήριο ΕΧΤΡΑ FRUIT SA 7.500τμ στην Κίο Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας AIR PLAST AEBEE 6.000τμ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ 1090-2

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση βάσει ΕΝ 1090-2 από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για την έκδοση της οποίας προαπαιτείται η διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των συγκολλήσεων από διαπιστευμένο Συντονιστή Συγκολλήσεων (Welding Coordinator). Κατά συνέπεια οι παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθώνται πληρούν στο έπακρο τις προδιαγραφόμενες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων σήμανσης CE των μεταλλικών δομικών μερών. Υπογραμμίζεται ότι η τήρηση του προαναφερθέντος κανονισμού βαρύνει τόσο τον Μηχανικό - Μελετητή μεταλλικών κατασκευών (καθορισμός κλάσης εκτέλεσης, αξιολόγηση υποψηφίων - επιλογή πιστοποιημένου κατασκευαστή που μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των συγκολλήσεων και την ορθή σήμανση CE των δομικών μεταλλικών στοιχείων) όσο και τον Κύριο του Έργου στο μέτρο που του αναλογεί αναφορικά με την επιλογή κατασκευαστή.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο διατιθέμενος εξοπλισμός επιλέχθηκε με στόχο τη διαρκή παρακολούθηση και αυτοματοποίηση των διεργασίων σχεδιασμού, της μονάδας μεταποιήσης χάλυβα και παραγωγής δομικών μερών, καθώς και των εργασιών ανέργεσης των μεταλλικών στοιχείων, με αποτέλεσμα την άρτια και ταχύτατη ολοκλήρωση κάθε επιμέρους διεργασίας χωρίς δυσχέρειες. Αναφορικά με το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών χρησιμοποιούνται τα εξειδικευμένα λογισμικά τρισδιάστατης μοντελοποίησης STRUCAD και BOCAD, ενώ παρέχονται πλήρη και λεπτομερή fabrication drawings. Η μονάδα παραγωγής ακολούθως απαρτίζεται από εξοπλισμό ηλεκτρονικής κοπής και διάτρησης, διαπιστευμένο βαφείο, μηχανές συγκόλλησης και λοιπό εξοπλισμό μεταποίησης. Η διεργασία ανέργεσης ολοκληρώνεται με ασφάλεια με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού κατάλληλου για την αντιμετώπιση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων κάθε κατασκευής.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία δημιουργήθηκε το 1967 με την επωνυμία ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή χαλύβδυνων σωλήνων γεωτρήσεων. Το 2001 μετονομάστηκε σε ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και από το 2005 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών κτιρίων και ψυκτικών θαλάμων, έχοντας μέχρι σήμερα ολοκληρώσει πληθώρα έργων ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Το εργοστάσιο χωροθετείται στο Δ.Δ. Φιχτίων του Δήμου 'Αργους - Μυκηνών, στο 9οχλμ της Ε.Ο. 'Αργους Κορίνθου σε ιδιόκτητο οικόπεδο 9.500τ.μ. και καταλαμβάνει στεγασμένο χώρο 2.200τ.μ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. έχει εκπονήσει πληθώρα μεταλλικών κατασκευών μεγάλης επιφάνειας, ως επί το πλείστον στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Αχαϊας, από το στάδιο του σχεδιασμού των μεταλλικών φορέων και κατόπιν της συναρμολόγησης, ανέγερσης και επικάλυψης με πάνελ κτιριακών δομών διαφορετικών χρήσεων που περιλαμβάνουν κτίρια HACCP (συσκευαστήρια τροφίμων), βιομηχανικές μονάδες (παραγωγής πλαστικών ειδών, πάνελ πολυουρεθάνης κλπ), βιοτεχνικές κτηνοτροφικές μονάδες, κτίρια στέγασης σούπερ μάρκετ, ειδικές κατασκευές (ικριώματα στήριξης βιομηχανικού εξοπλισμού), εμπορικά καταστήματα και πρόσφατα το γήπεδο καλαθοσφαίρισης του ΠΡΟΜΗΘΕΑ στην Πάτρα.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
© Papadopoulos Organisation 2018 - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων HellasSITES